เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียน วันที่ 10 ต.ค. 53

รายวิชา หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา(1065113) โดย รศ.ดร.เสถียร ยุระชัย
วันนี้เริ่มด้วยบรรยากาศคลายเครียดเพราะท่านอาจารย์ทักทายกับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง ต่อจากนั้นอาจารย์ทบทวนเกี่ยวกับหลักทฤษฎีการบริหารการศึกษาตาม powerpoint ใบสอน ป.โท ที่ส่งให้ทางเมลล์ นอกจากนี้อาจารย์ยังนำเสนอหลักฺBenchmarking ซึ่งมีรายละเอียดตามลิงค์ http://www.4shared.com/document/1cKxrqN-/BENCHMARKING.html นอกจากนี้การบริหารการศึกษาจะต้องอยู่บนหลัก PDCA ภายใต้คุณลักษณะภาวะผู้นำตามหลักอริยสัจ4 ประกอบการอยู่บนหลักประชาธิปไตย การเลือกตั้ง หลักเสรีภาพ เสมอภาพ ภราดรภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้ http://www.kmitnbxmie8.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5353591&Ntype=3 ผู้บริหารกับประชาธิปไตยhttp://guru.google.co.th/guru/thread?tid=4e71c81259973314&pli=1

ไม่มีความคิดเห็น: