เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

เปิดตัวบล็อกสำหรับนิสิต ป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี ทุกท่าน

แจ้งนิสิต ป.โท ม. กรุงเทพธนบุรีทุกท่าน โดยเฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ศูนย์โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเรามีช่องทางที่หลากหลาย ผมขอเชิญนิสิตทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ http://www.kkbmuk53.blogspot.com ด้วยการส่งข้อความหรือบทความทักทายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การนัดหมายพบปะ ฯลฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็ก ๆ ที่ผมตั้งทำขึ้นมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนิสิตทุกท่าน
ขอบคุณครับ
นายจิระ บุญเสริม

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ในเรื่องของการวิเคราะห์บริบทความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต ครูจิระสรุปหรือยัง ถ้าสรุปแล้วกรุณาส่งขึ้นมาให้ดูด้วยครับ เพราะหาไม่ได้